Om könstillhörighet i WAGGGS och WOSM

Som uppföljning på motionen från demokratijamboreen 2014 ang individer med annan könstillhörighet än pojke eller flickas medlemskap i världsorganisationerna, kommer här en kort uppdatering från ICarna och IC forum i Gdansk.   Kort teknisk fakta: Scouterna är som organisation medlem Läs mer »