Utredning: Ungas makt, inflytande och delaktighet

Scouternas styrelse tillsatte tidigare i vår en utredningsgrupp som ska fördjupa sig kring hur vi som rörelse kan bli ännu bättre på att låta unga scouter ta plats i sina föreningar och i vår organisation. Scouterna är en av landets största barn- och ungdomsorganisationer, men det som gör oss speciella är att man även som vuxen kan fortsätta vara scout. Ofta genom hela livet.

Detta gör att vi som är vuxna alltid måste tänka lite extra på hur vi agerar, för att inte ta för mycket plats. Vuxna och ledare är viktiga för Scouterna, men har som sin viktigaste roll att stödja och utveckla alla unga scouter.

Även i Scouternas programförklaring syns tankarna tydligt vad gäller ungas makt, inflytande och delaktighet. Det handlar om att låta scouterna från ung ålder träna på ledarskap i sin patrull, att lära sig om demokratiska modeller och processer i sin lokala förening och att låta alla i en grupp komma till tals. Vårt program gör oss till en modern ungdomsorganisation, och scoutmetoden gör oss till världens bästa ungdomsrörelse som gör unga redo för livet.

Därför är utredningen ”Ungas makt, inflytande och delaktighet i Scouterna” viktig för att vi ska kunna bli ännu bättre. Och därför består utredningsgruppen av en majoritet unga scouter – utmanare och rovers.

Samtidigt visar exempelvis Värsta rapporten, som presenterades i förra veckan, att vi har arbete kvar att göra. Det har också tidigare utredningar som tittat på ungdomsinflytande visat. Exempelvis kan vi ur Värsta rapporten konstatera att endast 16 procent av landets kårordföranden i scoutkårerna är under 30 år gamla.

Jag var själv 15 år gammal då jag fick möjligheten att växa genom en roll i föreningens styrelse, och 20 då jag blev kårordförande. Att tidigt få testa på ledarskapet och rollen som styrelsemedlem gav mig viktiga erfarenheter innan jag valdes in i dåvarande Svenska Scoutrådets styrelse hösten 2008. Ungas organisering, och förtroendet att få ansvar och mandat som förtroendevald tror jag därför av egen erfarenhet är viktiga medel för en barn- och ungdomsorganisation för att främja ungt ledarskap.

Detta innebär att vuxna har en extra viktig roll att spela. Som mentorer, som bollplank och som stödjande och lyssnande ledare. Kanske inte alltid att ta mest plats själva alltså, utan att våga låta andra ta ett kliv framför och testa.

Det fungerar faktiskt lite som två av de fyra bärande artiklarna i FN:s barnkonvention, som lyder:

Artikel 3: Allt beslutsfattande ska ske med beaktande av barnets bästa

Artikel 12: Alla barn har rätt att framföra sin åsikt och få den representerad

Eller som regeringens föreslagna mål för ungdomspolitiken:

Att unga ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen

Som ordförande i Scouterna försöker jag alltid låta dessa finnas närvarande då styrelsen träffas och diskuterar vad vi tror är rätt väg framåt för vår rörelse. Att tänka på hur våra beslut ska bli så bra som möjligt för scouterna, hur vi kan låta unga få framföra sina åsikter och hur vi kan göra fler unga till aktiva samhällsmedborgare.

Jag tror många scouter gillar att få fatta beslut själva. Scouterna i sin patrull, ledarna för sin avdelning, och medlemmarna i sin scoutkår. Därför blir nog vår verksamhet också som bäst när vi låter både unga och vuxna bygga sina terminsprogram och aktiviteter ihop.

För att låta fler ta del av vad vi nu fokuserar på bifogar jag några tidigare rapporter på området, samt vårt utredningsuppdrag. Läs och kommentera gärna vad du tror kan göra oss till en rörelse som i ännu högre utsträckning låter såväl unga som vuxna få och ta plats tillsammans – för det är så vi alltid gjort det. Scouter som över generationsgränser bygger en rörelse ihop. För ensam kan vi göra skillnad, men tillsammans kan vi förändra världen!

Med scoutiga vårhälsningar,

Martin Björgell, Ordförande Scouterna

Det här inlägget postades i Scouternas styrelse bloggar och märktes , , , , , av Martin Björgell. Bokmärk permalänken.

Om Martin Björgell

Ordförande, Scouterna

En reaktion på “Utredning: Ungas makt, inflytande och delaktighet

  1. Pingback: Scouternas utredning: Ungas makt, inflytande oc...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>