Att synas och vara aktiva i samhället

Den 25 november 2012 fastställde 450 röstberättigade ombud en ny verksamhetsplan för Scouterna. Samma dag valdes den styrelse som sedan dess arbetat med att verkställa dessa beslut. Ibland genom egna handlingar, men ofta genom delegation för genomförande genom våra anställda Läs mer »